یاریی فریشتەکان
دەربارەی جەنگ، کە هیچ ڕوخسارێکی ژنانەی نییە
گەردن نەماوە بۆ بڕین
ڕیشەکێشکردن و دیکتاتۆریی تاکباوەڕی لە عێراقدا
دیالۆگ لە نێوان ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوادا